Regler för debbatterna på lajvnorr

Dessa regler är gällande för denna debatt. Överträdelse beivras givetvis.

  1. 1. Du får inte skriva personangrepp (Enligt svensk lag är det tom förbjudet att ens nämna någon annan persons namn utan deras tilllåtelse, detta kan ge upp till 2 års fängelse.
  2. Det är förbjudet att skriva under med en annan persons namn! Det är även förbjudet att skriva någon annan persons åsikt utan dennes närvaro. Du får alltså inte referera till något som någon annan har sagt utan dennes godkännande. ( detta också en ligt svensk lag )
  3. Det är även förbjudet att kasta skit på Föreningar eller grupper av människor utan att ha någon form av belägg för det man säger. Inlägg som är av kritisk karaktär bör hållas sakliga och innehålla all fakta på vad man grundar sitt utlägg'
  4. Det är förbjudet att skriva om saker om inte har någon form av relevans för de besökare som finns på lajvnorr.
  5. Det är även förbjudet att skriva om barnporrnografi eller andra olagliga teman.
  6. Är du osäker på om ditt inlägg är godkänt enligt dessa regler och de grundläggande etniska lagarna så skicka inlägget först till webbmaster så avgör han om det får publiceras.

 


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com