Krönikor på Lajv-Norrland:
Rapport incident, kod 3

[ Tillbaka till krönikor ]

Rapport incident kod 3

Stund: Tidig eftermiddag
Ställe: Värdshuset Svarta Laxen (sprängt)
Styrka: 4 Banditer
Slag: Blodsskuggor, infanteri
Sysselsättning: Blodsskuggorna avsåg gå in på värdshuset
Symbol: Ett rött märke format som en klo eller låga med två mindre utstickande krokar på sidorna, samt en blodsdroppe under. Vit bakgrund.

Order: Bevaka ingången och avväpna de 4 Blodsskuggor som befann sig utomhus.


Händelseförlopp: Styrkan tog post vid den inre dörren till värdshuset. Vapnen var säkrade och hotbilden låg. Vid Blodsskuggornas ankomst höjdes vapen och ordern Halt! utlystes. Fk Müller informerade Blodsskuggornas ledare om att de inte hade tillåtelse att komma in på värdshuset beväpnade och att deras vapen skulle tas om hand. En av Blodsskuggorna satte då sitt handeldvapen mot en låda XJ Stridsvagnsbekämpare, vilket eskalerade situationen. Styrkan osäkrade sina vapen och riktade dem mot Blodsskuggornas medlemmar. Efter en kort meningsväxling riktar en Blodsskugga sitt skjutvapen mot Fk Müllers huvud. Soldat Vladimir avfyrar då sitt vapen och träffar den hotande i benet. Värdshusets vakter rusar till platsen och riktar genast sina vapen mot styrkan med ordern Lägg Ned Vapnen. Ingen i styrkan sänker sina vapen, då Blodsskuggornas ledare fortfarande riktar sitt mot oss. Efter en längre diskussion parterna emellan sänks samtliga vapen och den sårade får vård. Blodsskuggorna tillåts av värdshusvärd Wyrmel Bredflin att fortsättningsvis bära vapen inomhus.

Sagesman: Fk Gregor Müller, Sursvalls Mekaniserade Skyttekompani

 

FAKTA

Datum:
Arrangör:
Plats:

RUTA

12/10/2005 (1 dagar)
Ångermanälvorna
Kramfors

[ Tillbaka till krönikor ]

 

© Copyright: Patrik Hjort , patrik.hjort@hotmail.com

Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com