Tips på Lajv-Norrland:
Drower på lajv

[ Tillbaka till Lajvtips ]

Drow (även kallad dark elf vars översättning till svenska eg. är mörkeralv):

Grunden i drow samhällen går ut på att en stad består av flera olika hus med en ”matron moder” som bestämmer allt i varje hus, sen så bildar de åtta mäktigaste husen ett regerande råd. Rankningen/viktigheten hos drows är så här (topp – botten, gäller inom ett hus och det kan finnas vissa undantag):
Matron modern
Matronens döttrar (Högprästinnor)
Hög prästinnor
Matronens patron (partner)
Hus magiker/Vapenmästare
Matronens söner
Soldater (krigare och magiker, vissa kvinnor)
Slavar (orcher, vättar mm)

Sen finns det halvt oskrivet att den här rankningen finns allmänt mellan drows:
Spindlar
Kvinnor
Män

Drower är en ras som har kvinnorna som överhuvud och där männen kan ALDRIG uppnå lika mycket makt som en kvinna och det är ganska ovanligt att männen är starkare än kvinnorna. Drows tillber den onda spindel gudinnan Lloth och det är enbart kvinnorna som får dyrka Lloth på riktigt, d v s bli prästinnor. Lloth är för övrigt en gud som inte tillåter nåd.
Alla kvinnor i drow samhällen blir prästinnor medans männen blir antingen magiker eller krigare.
Krigarna börjar på krigar akademin vid 20 års ålder och utbildningen vara 10 år, varav 6 månader tillbringas på magiker skolan och 6 månader på prästinneskolan bara för att lära sig grunderna om magi och om sin gud Lloth.
Magiker utbildningen börjar vid 25 års ålder och varar 30 år varav 6 månader är vid prästinneskolan.
Prästinnorna får börja studera vid 40 års ålder och utbildningen varar 50 år.
Varför magikerna och prästinnorna inte tillbringar någon tid i krigar skolan är därför att de tränar med vapen privat i hemmet längre än vad krigarna gör och de behöver dessutom inte använda sig av vapen så mycket. Det är heller inte ovanligt att prästinnorna lär sig en del magi också och en del trollformler. Men om barnet inte duger till yrket eller om det är missbildat så offras det eftersom fysisk skönhet är något som är viktigt bland drower.

Männen får vid en tidig del av sitt liv lära sig att de inte får titta sin matron moder i ögonen utan lov och att de inte får tala utan lov om de inte ber om lov eller blir tillbeda till något av det (i närhet av deras matron moder). Dessutom får de också lära sig att man aldrig slår mot en kvinna (om det inte är vid ett anfall av ett annat hus). Men alla drows får lära sig, vid samma tid de lärt sig prata, att ytan är hemsk plats med ännu hemskare varelser som bor där + att de får veta att allting kan skyllas på ytalverna oavsett vad som går fel i ens liv. Det är ovanligt att drows inte har orcher och vättar som slavar. Man får mörda sin äldre bror, äldre syster eller sin mor (om man är kvinna), t ex, för att få högre rank om det sker diskret t ex mitt i stridens hetta eller i en mörk gränd, men detta är ytterst ovanligt. Mer vanligt är att ifall man vill att sin bror ska dö, så kan man överge honom i en strid mot en mäktig fiende, på så sätt kan man inte få skulden för det. Och för att ens hus ska öka i rank måste man utplåna ett hus som står ovanför ens egna hus, fast då måste man bara döda de nobla i familjen (matronen och hennes döttrar i princip.), soldaterna konverterar man till sin egen arme. För att bli matron moder måste man vara den äldsta dottern då den aktuella matron modern dör. Oftast så mördar den äldsta dotter modern.

Drows är svarta till huden och har vitt hår, ögonfärg varierar. Att ha vänner är ovanligt för en drow och vänskap bildas ofta bara för att man ska kunna dra nytta av den andra och när den ena slutar kunna dra nytta an den andra, dör ofta den andra, men det finns självklart undantag. Och eftersom drows vanligtvist lever i underjorden så gör det ont i ögonen om de utsätts för ljus starkare än fackel ljus. Men om de tillbringar två veckor i rad ovan ytan så vänjer de sig bättre, men det gör fortfarande ont i ögonen om solen skiner. Sen så tillverkar drows ofta sina vapen i admantin eller mithril eftersom de får tag på ganska gott om det, samt så är de ofta fulla av magi, även för de vanliga soldaterna, ett resultat av att de är duktiga på att förtrolla föremål. Drower är till naturen smidiga och smarta, men de har dock ett väldigt dåligt, och välförtjänt, rykte som ofta förhindrar samarbete med andra raser, speciellt från ytan. Nackdelen är att deras vapen och rustningar inte ”överlever” i solljus eftersom magin i dom försvinner, liksom föremålet.

Det här är ett grovt utdrag av drows och enbart det man kan spela på är medtaget. Så hur spelar man en drow? Tja, till att börja med kan man skaffa smink och liknande, sedan kan man dra på sig det där jag-litar-inte-på-någon-och-jag-ska-skaffa-mer-makt-oavsett-vad-som-krävs humör.
Det finns självklart undantag till dessa standarder, t ex Drizzt Do’urden (ni som sysslar med AD&D, läser Salvatore eller Forgotten realms vet nog vem det är).
Men drows som Drizzt dödas eller offras för att tillfredställa Lloth i drow sammhällen. Men jag tror inte att det skulle kunna vara ett större problem att spela drow. Fler frågor, skicka dom till rzr3000@hotmail.com

Texten är fri att kopiera.

[ Tillbaka till Lajvtips ]

 

© Copyright: Vicktor Öhlund , rzr3000@gmail.com

Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com