Tips på Lajv-Norrland:
Solgudens Gåva

[ Tillbaka till Lajvtips ]

Solgudens Gåva Stenåldern möter Bronsåldern. För alla er som vill pröva något nytt. Ett stenålderslajv invid Nämforsen; Sveriges största samlade lokal med hällristningar från jägarstenålder, c:a 6000-2000 år gamla. En kultplats där olika klaner samlades för rituella och världsliga ärenden en gång om året. Älgjägarna och Laxfiskarna vid Nämforsen utövade en religiös dyrkan av naturtotem. Den dånande forsen sågs som en öppning mot underjorden och forsens dimma var un-derjordens andedräkt. Deras tro var animistisk, dvs. man tillbad den besjälade natu-ren och alla dess fenomen, som vattenfall, stora flyttblock, bergstoppar, konstiga träd, etc.. Vid någon tidpunkt fick stenåldersjägarna vid Nämforsen besök söderifrån. Folk från en annan kultur som dyrkade solguden och förde med sig metallen Brons som de kallade ”Solgudens gåva”. Hur blev dessa besökare mottagna? Vad hände med stenåldersjägarna när de introducerats för ”Solgudens gåva? Var med vid första tillfället för detta lajv och utforma för framtiden. Vi börjar med en dags seminarium där bl.a. en professor i arkeologi sätter in oss i de fornhistoriska förutsättningarna. Sedan gestaltar vi detta viktiga forntida möte i två dagar.

[ Tillbaka till Lajvtips ]

 

© Copyright: Anders Petterson , anderspetterson@hotmail.com

Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com