Visor och sånger på Lajv-Norr

Älvens hemlighet

Skriven av: Fritjof Nilsson & Kristina Sidén
Insänd av: Viktoria Sätervik < saetervik@hotmail.com >

1.
Mossan ligger mjuk vid den strömmande älv
lik en filt utav finaste tyg
Och i mossan ligger den finaste man
som Lill-Stina nånsin sett.

Kom till mig och ligg vid den strömmande älv
uti mossan så mjuk som en filt
Jag ska ge dig kärlek och silver och guld
och en kyss lika varm som eld.

Kom till mig när fullmånen skiner
Kom till mig när kvällens sista fågel slutat sjunga
Kom till mig, till strömmande älven
Kom, så ska jag ge dig vad du vill.

Och hon sad: Jag kommer med månen
Kommer då som kvällens sista fågel slutat sjunga
Och hon sad: Jag kommer till älven
Hit, så skall jag göra som du vill.

2.
Nästa natt när fullmånen stiger i skyn
lilla Stina till vildälven går
Kvällens sista fågel har slutat sin sång
och från älven en fela hörs.

Stina, Stina, säger en uv på en gren
Inte kan du till vildälven gå
Du har fästeman uti byn där du bor
och han kommer att sakna dig.

Men hon sad: Jag vandrar med månen
Vandrar då som kvällens sista fågel slutat sjunga
Men hon sad: Jag vandrar till älven
Dit där felan ljuder silverklar. (2 ggr).

3.
Stina, Stina, säger en mus på en sten
Inte kan du till vildälven gå
Du har mor och far uti byn där du bor
och de kommer att sakna dig.

Stina, Stina, talade vinden som ven
Inte kan du till vildälven gå
Du har liten bror uti byn där du bor
och han kommer att sakna dig.

Men hon sad: Jag vandrar med månen
Vandrar då som kvällens sista fågel slutat sjunga
Men hon sad: Jag vandrar till älven
Dit där felan ljuder silverklar (2 ggr).

4. Mossan ligger mjuk vid den strömmande älv
lik en filt utav finaste tyg
Men den ljuva felan har slutat sin klang
och nu ljuder en morgonsång.

Stinas bror och fästeman sitter i byn
och de frågar om Stina synts till
Stinas mor och far uti skogarna går
och de söker sin dotter så.

Men hon gick där fullmånen stiger
Men hon gick när kvällens sista fågel slutat sjunga
Men hon gick till strömmande älven
Och den älven har en hemlighet (2 ggr).

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com