Visor och sånger på Lajv-Norr

Käringen på havsbottnen

Skriven av: Trad. och Robin Rönnlund
Insänd av: Petter Karlsson < petter.karlsson@gmail.com >

När jag var mig en liten pilt
ja skulle ut å frie
ja frie till en gammeljänt
å trodd de va en pige
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Första natt vi låg i lag
kysstes vi å klappes
andra natt vi låg i lag
så revos vi å nappes
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Tredje natt vi låg i lag
bet hon av mig öra
femton dagar därutav
ja kunde intet höra
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Fjärde natt vi låg i lag
bet hon av min näsa
femton dagar därutav
ja kunde intet snäsa
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Femte natt vi låg i lag
bet hon av min tunga
femton dagar därutav
ja kunde intet sjunga
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Sjätte natt vi låg i lag
så sög hon ut mitt öga
femton dagar därutav
jag sågo mycket föga
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Sjunde natt vi låg i lag
bet hon av kan ni inte gissa
femton dagar därutav
ja kunde inte pissa
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Tog ja mig min vackre häst
å skull till prästen rida
kärringen tog sin skabbiga get
å for så efter vida
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Prästen tog sin lilla bok
å skulle för käringa läsa
käringa tog sin knölepåk
å slog på prästens näsa
-Å aldrig får ja dagaro
å aldrig får ja nattaro
för käringen


Tog jag mig mit vackre skepp
å segla över havet
Kärringen tog sin baketråg
å segla ner i kvavet
-Å nu så får ja dagaro
å nu så får ja nattaro
för kärringen


Red ja mig till närmsta by
för att hälsa på Knut, min granne
kom där ut en gammal käring
jag räds det är densamme
-Aldrig får ja dagaro
aldrig får ja nattaro
för käringen

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com