Visor och sånger på Lajv-Norr

Den bortsålda

Skriven av: Trad. efter Fam. Brenner i Åbo och R. Rönnlund
Insänd av: Robin Rönnlund < komponisto@gmail.com >

Där bodde en herre på Sordavalla ö
han sålde bort sin dotter allt för en halva brö
-Du må nu komma till det judiska* land till att vandra

Sjömännerna de kastar sina åror över bord
Skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod
"Ack kära mina sjömänner, I vänten en stund
Jag ser min broder komma i Rosendelund!

Ack, kära min broder, du haver väl mer än gullfålarna två
Den ena kan du sälja och lösa mig igen
-Jag vill ej komma till det judiska land till att vandra"

"Ack, kära min syster, jag haver väl mer än gullfålarna två
Men ingen kan jag sälja och lösa dig igen
-Du må nu komma till det judiska land till att vandra"

Sjömännerna de kastar sina åror över bord
Skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod
"Ack kära mina sjömänner, I vänten en stund
Jag ser min syster komma i Rosendelund!

Ack kära min syster, du haver väl mer än de gullkjortlar två
Den ena kan du sälja och lösa mig igen
-Jag vill ej komma till det judiska land till att vandra"

"Ack, kära min syster, jag haver väl mer än de gullkjortlar två
Men ingen kan jag sälja och lösa dig igen
-Du må nu komma till det judiska land till att vandra"

Sjömännerna de kastar sina åror över bord
Skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod
"Ack kära mina sjömänner, I vänten en stund
Jag ser min fader komma i Rosendelund!

Ack kära min fader, du haver väl mer än de gårdarna två
Den ena kan du sälja och lösa mig igen
-Jag vill ej komma till det judiska land till att vandra"

"Ack, kära min dotter, jag haver väl mer än de gårdarna två
Men ingen kan jag sälja och lösa dig igen
-Du må nu komma till det judiska land till att vandra"

Sjömännerna de kastar sina åror överbord
Skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod
"Ack, kära mina sjömänner, I vänten en stund
Jag ser min moder komma i Rosendelund!

Ack, kära min moder, du haver väl mer än gullkistorna två
Den ena kan du sälja och lösa mig igen
-Jag vill ej komma till det judiska land till att vandra"

"Ack, kära min dotter, jag haver väl mer än gullkistorna två
Men ingen kan jag sälja och lösa dig igen
-Du må nu komma till det judiska land till att vandra"

Sjömännerna de kastar sina åror över bord
Skön jungfrun hon vrider sina händer uti blod
"Ack, kära mina sjömänner, I vänten en stund
Jag ser min fästman komma i Rosendelund!

Ack, kära min fästman, du haver ej mer än de gullringar två
Den enda kan du sälja och lösa mig igen
-Jag vill ej komma till det judiska land till att vandra"

"Ack, kära min fästmö, jag haver ej mer än de gullringar två
Den ena ska jag sälja, den andra ska du få
-Du må ej komma till det judiska land till att vandra"

*Alt. "Det hedniska land"

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com