Visor och sånger på Lajv-Norr

vandrings visa

Skriven av: Vanya Larsen
Insänd av: Vanya Larsen < Black_Rose13@spray.se >

Vi vandrar på, måste gå måste gå genom skog genom by med bågen i hand, och vännerna med. Vi kom hit en dag men stannar ej kvar, Vi är skogarnas folk, vi vandrar dit vi vill, det finns inget här som kan hålla oss kvar. Under månens sken , under solens ljus, längs vägar och stigar vi styr våra steg, vi är vandrare och vi älskar vårt liv där vi går, ja där vi går under solens ljus. Vandra på vandra på, vi måste gå måste gå vi är vandrare och vi stannar ej för nåt. För det finns inget här som kan hålla oss kvar när vägarna ropar sin bön

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com