Visor och sånger på Lajv-Norr

Kvädet om hirdmännen

Skriven av: Diverse sångglada människor på lajvet Sagan om Midgård
Insänd av: Monika Lundström < monikalun@hotmail.com >

En hirdman stark som trenne man
Jag tror att han heter Ansgar
Han går i strid utan ringbrynjan
Han går i strid utan handskar

Fienden har lärt sig frukta han
För han är en väldigt välkänd man
Helst när de tror att de vunnit har
Då har de Ansgar i ryggen


En hirdman lång som en ståtlig björk
Hans namn är Eirik den store
Hans blick är farlig, hans blick är mörk
Han går på jakt uti skogen

Troll och vittror han ej frukta kan
För han är en mycket modig man
Och när han pilen på strängen drar
Då är det bara att springa

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com