Visor och sånger på Lajv-Norr

Kom alla väsen.....

Skriven av:
Insänd av: Emil Karlsson < skogs_bullen@hotmail.com >

Kom alla vättar ur mörk och djup, kom fram och visa era krafter för oss. Kom alla väsen ur rot och sten, kom fram och visa era krafter för oss.

Gång på gång vi givade vår sång o låt den helgas av underjordens moder. Gång på gång vi givade vår sång o låt den helgas av underjordens moder.(sjung sången om och om igen tills att alla som sjunger den faller i trans)

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com