Visor och sånger på Lajv-Norr

Vandra på

Skriven av: Daniel Helin och Axel Rydborg
Insänd av: Daniel Helin < daniel.helin@telia.com >

Vi vandrar och vi går för att stärka våra mod, ty onska hotar men vi ej rädda är. Så för att stärka vårat mod så vandrar vi utan stig och mål ty för att möta den överraskning vi kanske får. Ref. vi vandrar på vi vandrar på för att stärka vårat mod. Å Hej hå å hej hå och vi vandra vandra på. Å Hej hå å hej hå och vi vandra vandra på Ty svärd vi rädda för att svinga och dräpa onska med vår klinga. Å Hej hå å hej hå vi vandra på vi vandra på. Vi vandra vi vandra till träd eller sten vi möter eller att vägen kanske kröker. Ty sol kanske skina och mörkret kanske faller men trots tidens kan så vandrar vi ju på.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com