Visor och sånger på Lajv-Norr

Karpar Henning

Skriven av: musik: Daniel Bäckström, text: Lars Tyll
Insänd av: Zakarias Persson < zacke@warriors2.com >

Det var en elak man som kom från Västmanland
Henning var hans namn och karpar odlade han
Bästa svampen stor
På Hennings marker gror
En jungfru plockar där
För Henning rädd hon är
Bakom trädets stam
Herr Henning tittar fram
Och uti Hennings skog
Den arma jungfrun dog

Vid sin lilla damm
Tar Henning yxan fram
och jungfruns späda kropp
Herr Henning styckar opp

Karparna äter kött
Som för yxan dött
och av den jungfrun rar
nu intet finnes kvar

Det var en elak man som kom från Västmanland
Henning var hans namn och karpar odlade han

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com