Visor och sånger på Lajv-Norr

Balladen Om Lilla Elsa

Skriven av: Dia Psalma (?)
Insänd av: Jenny Sundqvist < Shadows_Paradise@hotmail.com >

Det var en liten flicka
som en dag i sköna maj,
skulle gå och hämta vatten
men hon var lite skrajj.
Hade hört dom vuxna tala
om en som bodde nere i ån,
hon ville inte gå
men hon vågade inte säga ifrån.

När hon kom fram till ån
hörde hon den vackraste musik,
hon ställde sig att lyssna
ingen ton var den andra lik.
Måste bara smyga fram och se,
vem musikanten var.
Den männska som hanterar felan
så måste va underbar.

Elsa blev bara åtta år,
hon är död nu som ni nog förstår.
Elsa blev bara åtta år,
hon kommer aldrig mera att vakna.

Där nere vid vattnet satt
en pojke ung och grann,
han sa kom hit lilla flicka
så vi får hälsa på varann.
En våt arm kring en liten hals
sen båda två försvann,
och den lilla flickan
man sedan aldrig fann.

Elsa blev bara åtta år,
hon är död nu som ni nog förstår.
Elsa blev bara åtta år,
Hon kommer aldrig mer att vakna
Hon kommer aldrig mera att vakna
Hon kommer aldrig mera att vakna...

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com