Visor och sånger på Lajv-Norr

Extravers till "Fogden är Elak"

Skriven av: Zackarias, Jenny och Elisabeth
Insänd av: John Barkestedt < Xhakhal@gmail.com >

Fogden är elak
Har tagit min ved
Min enda ved
Den som jag tänkte elda med
Och nu ska han bränna upp den
Klyvyxan an har i kroppen
En påle i brasan
Och barken av

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com