Visor och sånger på Lajv-Norr

Balladen om Herr Wilhelm

Skriven av: (Lill-Björn Trubadur) Robin Rönnlund
Insänd av: Robin Rönnlund < komponisto@gmail.com >

Wilhelm den starke, en sannfärdig man
modigare kämpe man ej finna kan
Om denne vår hjälte jag kväda skall en sång
somna ej nu; för den är rätt så lång.

Ref.
Unge Herr Wilhelm, våran baron!
Fäktas och slåss som en halvan skvadron!
Vore han inte de svagas patron
så skulle han sitta uppå våran tron!


Herr Wilhelm han levde på sin faders fagra slott
lyckligare uppväxt han ej kunnat fått
Lärde sig både att läsa och att skriva
en starker unger man han önskade att bliva

Ref.

En dag kom där bud ifrån främmande land
ett brev utav papper i rödan gullband
Budet det var från en godhjärtad drott
bekymmer i sitt rike han nu hade fått

"En drake, både stor och grymmer i sitt sinn,
har kommit till mitt rike och brännt ner borgen min
Min dotter, både fager och klipsker i sin knopp
haver han bortfört till en enslig bergatopp"

Ref.

Wilhelm brevet läste och vreder blev nu han
han rustade sin Brunte och for till drottens land
Draken skulle dräpas; ja dödas i ren strid
och drottens kungarike skulle lämnas i stor frid

Han red över fält och genom mången skog
Han red ihjäl hästen som på stigen där dog
Detta ej stoppade upp hans raskeliga färd
Han gick ändå vidare och i handen var hans svärd

Ref.

Så slutligen kom han till drakens bergatopp
han spände på sig rustningen och klättrade dit opp
Där uppe stod den hiskeliga draken och slog dank
- Herre Gud min skapare, dess andredräkt den stank! -

Wilhelm drog sitt svärd som glänste utav gull
(köpt utav hans far, han med penningkistan full)
Han sprang fram till draken och det rände i dess sida
Skriken och vingflaxandet det hördes mycket vida

Ref.

Så nu var draken död och hans uppdrag var fullgjort
prinsessan hon var så räddad och hans rustning full med lort
De redo nu till drotten och hans nyuppförda slott
med tinnar utav silver - ja, det var ju väldigt flott! -

"Ack, kära du min Wilhelm, tag min dotter fager
hon äro ju min yngsta, jag har nog fler på lager"
Men Wilhelm svara´ blott: "Jag vill ej henna hava
jag måste ut på vägarna och hjälpa blott de svaga!"

Ref.

Så red han från det riket allt hem till hans slott
en springare ny och grann det hade han ju fått
När som han kom till sin faders sköna land
han firades av folket och kläddes i gullband

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com