Visor och sånger på Lajv-Norr

Munkens vårvisa

Skriven av: Munken från Arras
Insänd av: Caroline L < Stormvinge@hotmail.com >

Det var i Maj, den sköna tid
då jorden i grönt sig kläder,
jag gick mig ut, att spela en sång,
i vårens vackra väder.

En trägård jag fann,
en källa där rann
och någonstans hördes spela,
ett vackert par där trådde sin dans,
till tonen av en fela.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com