Visor och sånger på Lajv-Norr

Visa i Molom

Skriven av: Alf Hambe
Insänd av: erika a. porath < erika.porath@utb.sandviken.se >

Nu hoppar haren kråka på ängens vita gräs, nu glider gladan slint i snögan snår. I långa lopp och längslar min kropp i Molom går, ty slokar sol på natto- samma näs.

Stjärnor i skelom, dulom, delom. Vind går i felom, spelom!

Nu duggar dagg från dejlom i mörkomånan sjö, och stjärnor stinga hål i himmelen. Mi glyckans glada glejom, när kommer du igen? Ty kommer du skall vissomliga dö.

Stjärnor...

Så lutar somt sig stilla på vitan väntomvall, när smältan sol för- rinner med min dag. Den röda sorg sig hällnar vid klittrand bällrom slag, från Molom flyr min själ i svollna svall.

Stjärnor...

(Härlig låt! //Erry)

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com