Visor och sånger på Lajv-Norr

Får jag mjödet

Skriven av: okänd
Insänd av: Zakarias Persson < zacke@warriors2.com >

I:Får jag mjödet, får jag mjödet,
då kan jag dansa natten lång Får jag mjödet,
får jag mjödet, då kan jag dansa natten lång

Meeeen

Fånt ja nå mjöd då är det sorgligt,
då är det sorgligt då vill ja bara gå å dö,
ja fånt jag nå mjöd då är det sorgligt
då vill ja bara gå å dö....

Meeeen:I

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com