Visor och sånger på Lajv-Norr

Skön Rosa

Skriven av: Från Västergötland
Insänd av: Kristine Lindqvist < kikki_kli@hotmail.com >

Rosa lilla tjänte på konungens gård
-Med äran och med dygd-
Och där tjänte hon i åtta runda år
-I vinnen väl I vinnen väl både rosor och liljor-

Och hertigen han talte till Rosa lilla så
Rosa lilla Rosa trolova mig i år

Hertig ack hertig ni talen intet så
Där ståndar er fader han lyssnar där oppå

Höra det vem som höra det vill
Jag talar icke mer än hugin leker till

De orden de voro ej försagda fram
Förrn kungen sände hertigen till främmande land

Och sände han hertigen i främmande land
Rosa lilla fick han en greve uti hand

De skeppen de gingo både till och ifrån
Och hertigen han spör hur det Rosa lilla går

Väl Rosa lilla gångar det gånar alltså
Idag om en månad månd hennes bröllop stå

Och skall hennes bröllop idag en månad stå
Jag vara skall så när att jag lyssnar där oppå

Rosa lilla ut genom fönstret såg
Så fick hon se flaggor både vita och blå

Jag skådar de flaggor båd vita och blå
Som jag haver virkat med mina fingrar små

Och Rosa lilla språng till sjöastrand
Hon stanna intet förrän i hertigens famn

Och satte de sig på gråanen sten
De talte så mycket om kärlekens men

De talte så mycket om kärlekens harm
Tills dess de sutto döda uti varannans famn

Och brått kom bud för konungen fram
Rosa sitter död uti hertigens famn

Och jag skall dem göra det till bravat
Att de ej sku få vila uti samma grav

De växte upp en lilja på bägge deras grav
De växte tillsammans med alla sina blad

Det växte upp rosor ur båda deras mun
De luta tillsammans i fagraste lund

Och hade jag trott deras kärlek så stark
Jag hade dem ej skilt för det tusende mark

Och hade jag trott deras kärlek så huld
Jag hade dem ej skilt för det rödaste guld

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com