Visor och sånger på Lajv-Norr

Utan öl

Skriven av:
Insänd av: Rickard Wingård < nobban20@hotmail.com >

Utan öl, utan öl, utan öl får ingen dö
Utan öl, utan öl, utan öl får ingen dö
Envig utan öl är skam, skam och nesa!
Utan öl får ingen man vapen resa
Utan öl blir huggen klena
utan öl blir kämpen slö
Utan öl får ingen leva
utan öl får ingen dö

Utan öl, utan öl, utan öl får ingen dö
Utan öl, utan öl, utan öl får ingen dö
Envig utan öl är död, död och pina!
Utan öl är kämpen dömd att förtvina
Utan öl blir kampen dyster
utan öl blir såren få
Utan öl det föga lyster
kämpen att i striden gå

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com