Visor och sånger på Lajv-Norr

Hör ni unga flickor

Skriven av: trad
Insänd av: Caroline L < Stormvinge@hotmail.com >

Hör ni unga flickor, gå ej allen i grönan lund
och hör ni unga flickor, gå ej i grönan lund
ty det kan eder hända då, att ni får ångra er därpå
gå ej i grönan lund

Och hör ni unga gossar, stå ej på lur i grönan lund
och hör ni unga gossar, stå ej i grönan lund
ty det kan också vara så, att flickorna sin väg vill gå
stå ej i grönan lund

Och hör ni unga vackra, gå gärna ut i grönan lund
och hör ni unga vackra, gå väl i grönan lund
ty det kan eder hända då, att ni eder kärlek möta få
gå väl i grönan lund

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com