Visor och sånger på Lajv-Norr

Bland berg och skog

Skriven av: drinkarvisa efter Johanna Matilda
Insänd av: antonia forsgren johansson < cool_tona@hotmail.com >

Bland berg och skog en hydda stod
det var ett nödens hem
Ty hemmets far en drinkare var
nu kan ni gissa sen
Det var en kall och bister natt
och mannen borta var
i hemmet finnes knappt ett bröd
och elden slocknat har
Vid slocknad härd hon sitter där
hans hustru tärd av sorg
ett litet barn i famnen har
vem är där utanför ?
Jo, det är mannen vild av rus
som våldsamt kommer in
sin hustru och barn nu driver ut
uti den kalla vind

Hon gråter beder snälla du
var icke hård mot mig
jag är så sjuk och får snart dö
min vän förbarma dig
Och kan du icke älska mig
se här din egen bild
Då tar hon barnet visar det
men han ej lyssnar till

Hon måste ut bland köld och snö
den kalla vinter natt
Och går sen icke många steg
förrn dignar ned så matt
Sitt barn hon trycker till sitt bröst
och ropar: Gud mig hör
Fräls nu mitt barn jag är så trött
jag sjunker ned och dör

Och nästa dag då solen ler
en själ har gått till Gud
Förgråtet öga syns ej mer
ej höres klagoljud
Då kommer han den grymme man
men vilken syn att se
då han sitt barn ur drivan tar
det som en ängel ler

Säg du min vän som nu hör på
säg vill du dricka mer
en dryck som liv och hälsa tar
samt skövlar hus och hem
Riv genast sönder satans garn
och var ej lastens träl
Låt glaset stå till Jesus fly
och då blir allting väl

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com