Visor och sånger på Lajv-Norr

Sumer is icumen

Skriven av: okänd
Insänd av: Caroline L < Stormvinge@hotmail.com >

Sumer is icumen in, lhude sing, cuccu!
Groweth sed and bloweth med
and springht the wude nu. Sing, cuccu!
Awe bleteth after lamb, louth after calve cu.
Bulloc sterteth, bucke ferteth. Murie sing, cuccu!
Cuccu, cuccu, wel singes thu, cuccu.
O, ne swik thu naver nu!

Fritt översatt:
Sommaren är här, sjung högt cuccu! Väx säd och blomma äng och bli grönt i skogen. Sjung cuccu! Tackan bräker efter sitt lamm och kalven följer kon. Tjurar tampas och baggar färdas. Sjung glatt cuccu! Cuccu, cuccu, bra sjunger du, cuccu. Du kommer att finnas för evigt!

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com