Visor och sånger på Lajv-Norr

Hör hur hornet ljuder

Skriven av: Johan Nylin (Jaron Silver)
Insänd av: Johan Nylin < stingray@triplefusion.net >

Hör hur hornet ljuder:
Det våras för ett krig
Det frågar: Vem ska denna dag
Gå bort från livets stig?

Hör hur skalden skrålar:
Ni män ska hjältar bli
Men slåss du nu för ära
Eller slåss du för att bli fri?

Hör hur hornet ljuder:
Det gryr så för ett slag
Det frågar: Vem kommer denna dag
Att se sin sista dag?

Hör hur befälet ryter:
Denna dag tjänar ni ert land
Men vem vill ända livet sitt
För lite jord och sand?

Hör hur hornet ljuder:
Ikväll får vi se strid
Det frågar: När ska vi åter
Få se en fridens tid?

Hör soldaten skrika:
Min tid är inte slut!
Men hur många har inte
Slutat livet med ett tjut?

Hör hur hornet ljuder:
I natt blir det en slakt
Det frågar: Vilken sida
Stöder Ljuset med sin kraft?

Hör hur döden skrattar:
Idag reser du med mig
För din tid har tagit slut
De kommer dräpa dig

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com