Visor och sånger på Lajv-Norr

Den sista runans dans

Skriven av: Finntroll
Insänd av: erika a. p. < dumb_animal@hotmail.com >

Ensam rider månen över norrskens himmelens rand
Svart ligger skogen under frostherrens makt
Stigen leder djupt in, bland fornfuror
mot glömskans och slutets land

Och runorna skiner i nattens mörka djup
De lyser vägen till sista dagars säte
Och allt tystnar till Nattmarans tjut
Och runorna dansar till trollflöjtens läte

Denna natt allt tar slut, denna natt vi fria står
Kvar blir eld stoft och rök
Så splittras bergen, så bryts himmelen
Kvar blir eld, stoft och rök

Och runorna skiner i nattens mörka djup
De lyser vägen till sista dagars säte
Och allt tystnar till Nattmarans tjut
Och runorna dansar till trollflöjtens läte
Runorna dansar till trollflöjtens läte...
Runorna dansar till trollflöjtens läte...
Runorna dansar till trollflöjtens läte...
Trollflöjtens läte...

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com