Visor och sånger på Lajv-Norr

Kulleritova

Skriven av: Garmarna
Insänd av: maja ekberg < drusilla@hotmail.com >

Je klettre opp på´n stor´n stejn
Lure så de höurles allt heim
Till tileri torum, tolv rövar´ i skogom
Tolv kära vära döm
Storoxen hängde döm, gehll´n barna
skrämde döm, Små hunnan dängde döm
Allt sen je höurle, a gullros mi göule
Långt långt långt långt sönna Dårfjelle

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com