Visor och sånger på Lajv-Norr

Herr holkin

Skriven av: Garmarna
Insänd av: Jennie Sallin < sahlin_jennie@hotmail.com >


Herr Holkin han haver lockat mig
-villa rosor mig lova
att jag skulle giva honom min tro
-med de andra de sova där leker han en afton

Och haver herr Holkin lockat dig
så ska du mer aldrig bo hos mig

Och drottningen ville sina tärnor lära
allt huru de skulle försvara sin ära

Ack om jag hade mig en fulltrogen vän
som budena bar till herr Holkin ikväll

Falska tärnan var så snar att svara
och vill ingen ann skall jag budena bära

Och när hon kom till Holkins gård
ute för henne herr Holkin står

Liten Kerstin haver mig till dig sänt
hon bad ni skulle rida till henne ikväll

Hon haver eder fött en dotter
hon är långt svartare än svartaste jord

Och skänk henne dessa vinflaskor in
bed henne dricka all sorg ur sitt sinn

Bed henne varken sörja eller kvida
imorgon så vill jag till henne rida

Falska tärnan gångar till sjöastrand
Där drack hon ur vinet och tömde i vann

Herr Holkin han skänkte de vann flaskor in
ty aldrig så vill han till eder rida

Herr Holkin han var ej långt därifrån
han hörde väl efter hur talet skull gå

Kersti vänd dig ej bort från mig
Jag har väl ej ämnat att svika dig

Falska tärnan skall levande sättas i jord
som velat förråda så menlöst blod

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com