Visor och sånger på Lajv-Norr

Vedergällningen

Skriven av: Garmarna
Insänd av: Jennie Sallin < sahlin_jennie@hotmail.com >


Jag blev född förr än tuppen gol
-Mina stigar de ligga så vida
Min moder blev död innan upp rann sol
-Själv måste hon sorgen förbida

Min fader drager så vitt om land
Så ond en styvmoder han på fann

Först skapte hon mig i nåler
och sade jag skulle tråna
Så skapte hon mig i kniver
och sade jag skulle icke trivas

Så skapte hon mig i saxer
och sade jag skulle icke växa
Så skapte hon mig i ulven grå
och sade jag skulle åt skogen gå

Hon sade jag skulle ej få bot
Förrän jag druckit min broders blod
Så lade jag mig under lida där
styvmodern min skulle framrida

Så lade jag mig under spånge
Där min styvmoder skulle framgånga
Där tager jag till med mäste
Min styvmoder utav häste

Så tog jag till med harme
hennes foster ur hennes barme
När jag hade druckit min broders blod
Så blev jag en riddare bold och god

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com