Visor och sånger på Lajv-Norr

Nio år

Skriven av: Garmarna
Insänd av: Jennie Sallin < sahlin_jennie@hotmail.com >


Första gåvan hon av styvmodern fick
Nio år ska du gå med fostret ditt

Kari hon frågte till herr Peder så
Hur länge ska en kvinna med fostret gå

Mig väcker så lönneliga sorgen

Fyrtio veckor är det förvisst
Så gick Maria med Jesu Krist

När som det led till det nionde år
Då ville hon hem till sin fader gå

Herr Peder han sade till småsvenner så
Gåen och sadlen gångaren grå

Kören så vackert genom den by
Att I ej väcken hundar och gören stort gny

Kören så vackert över den bro
Att I ej väcken människor och gören oro

När som hon kom till sin faders gård
Ute för henne fadern månd stå

Välis mig välis mig vad jag nu ser
Nu ser jag min dotter hemkomma till mig

Kära min fader I gläds ej åt mig
Det är ej stor glädje som följa med mig

Härifrån for jag då jag var ung
Nu kommer jag igen nu är jag så tung

Härifrån for jag då jag var mö
Nu kommer jag igen nu ska jag och dö

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com