Visor och sånger på Lajv-Norr

Min kärlek den leker

Skriven av: Trad (Östergötland)
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Min kärlek den leker

Min kärlek den leker som löven uppå lind :|
För dig så haver fallit mång tår på min kind :|

Min kärlek den leker som fisken uti nät:|
För dig så har jag trampet mång fåfängan fjät:|

Min kärlek den leker som fisken uti båt:|
Å lider det mot hösten så skall vi skiljas åt :|

Min kärlek den leker som fisken uppå land :|
Gud nåde den arma flickan som giver bort sin hand :|

MIN KÄRLEK DEN LEKER D 3/4
de | f3ge2 | a2b2a2 | g3eag | f4de |
f3ge2 | a2b2a2 | g3eag | f4fg |
a3gfe | e2f2d2 |egc2c2 | d4fg |
a3gfe | e2f2d2 |egc2c2 | d6 :|

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com