Visor och sånger på Lajv-Norr

Sagan om den girige vargen

Skriven av: Gråfötterna (2003)
Insänd av: Torun Richert < en_dum_en_89@hotmail.com >

Sagan om den girige vargen Den visa som jag sjunger tager plats uti en skog Där det allt oftast är hunger och där djuren har fått nog Ty vargen där har makten kär att missbruka det tycks Så att varg kan vältra sig i rikedom och lyx Vår varg ej längre jagar "Varför ställa till besvär? Närhelst som jag behagar kan jag ta det jag begär! Beskatta dem på deras hem!" han vrålar högt det tycks Så att varg kan vältra sig i rikedom och lyx Och haren i sin håla lever ständigt uti skräck När som ulv i blodet skåla och med haren driver gäck Och djuren har ej något kvar att äga själv det tycks Så att varg kan vältra sig i rikedom och lyx Så en dag til denna skog kom räv på vandringsfärd Han tralla vissla och han log just så som han var lärd Man han såg hur landet låg – att djuren här förtrycks Så att varg kan vältra sig i rikedom och lyx Så räven stämde upp i sång ”Det finns ett annat sätt! Att leva utan skattetvång är både rätt och lätt!” För haren sen och varje vän nu underligt det tycks Att vargen ska få vältra sig i rikedom och lyx Så haren och var frände de gick till vargens bo De ingen rädsla kände för vargens tand och klo. För rävens sång bland vänners gång vag mod och kraft det tycks ”Nu ska han sluta vältra sig i rikedom och lyx!” Så haren sa till vargen där ”Hör opp och kom hit ut! Nu har vi samlat oss en här, ditt välde ska ta slut!” Sen blodet rann och vargen vann för makt ger rätt det tycks Och vargen ännu vältrar sig i rikedom och lyx. Alternativ slutvers: Så haren sa till vargen där ”Hör opp och kom hit ut! Nu har vi samlat oss en här, ditt välde ska ta slut!” Sen blodet rann och haren vann för folkets rätt det tycks Att varg ej längre vältrar sig i rikedom och lyx

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com