Visor och sånger på Lajv-Norr

Du är fin.

Skriven av: Gammal Folkvisa
Insänd av: Lina Gullbrand < linagullbrand@gmail.com >

Fin är du när du går till din vän.
-Fin är du när du kommer igen.

Fin är du; Fin vill du vara
- Du är fin.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com