Visor och sånger på Lajv-Norr

Ack, ack

Skriven av: Vet ej ursprungsförfattaren
Insänd av: Erika M Westberg < alin_dan_rikaul@hotmail.com >

Ack, ack, om det vore dag,
och alla gossar stodo i en rad!
Ack, ack, om det vore dag,
och alla gossar stodo i en rad!

Och jag finge taga
den som mig behaga
- ack, ack, om det vore dag!
Och jag finge taga
den som mig behaga
- ack, ack, om det vore dag!

Ack, ack, om det vore kväll!
Och alla gossar hängde i ett spjäll!

Och jag finge tända
och de ville brinna
- ack, ack, om det vore kväll!

Ack, ack, om det vore natt!
Och alla gossarna i sängen satt!

Och jag däri låge
och mig ingen såge
- ack, ack, om det vore natt!

Ack, ack, om det ville gry!
Och bort från gossarna jag finge fly!

Och jag ville gråta
och mig själv förlåta
- ack, ack, om det ville gry!

Ack, ack, om det börja om...
Och alla gossarna tillbaka kom!

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com