Visor och sånger på Lajv-Norr

Oxe stor

Skriven av: visa från 1400-talet
Insänd av: Linda Persson < Love_pettersson@hotmail.com >

Jag ska giva dig en oxe stor
och han ska vara brokig
det ena hornet ska räcka i skyn
och det andra ska vara krokigt

vrider om vrång
strumporna vilja tviller om tvång
rackare ska som en borgareman, smalare gång
välj dina rosor röda

Jag ska giva dig en kammare stor
med dussinet bäddade sängar
där du skall hava din nattero
med dina raska drängar

vrider om vrång
strumporna vilja tviller om tvång
rackare ska som en borgareman, smalare gång
välj dina rosor röda

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com