Visor och sånger på Lajv-Norr

Visst är det bättre, men int är det bra

Skriven av: Allan Edwall
Insänd av: Jesper Dahlberg < jesper.dahlberg@gmail.com >

Visst är det bättre, men int är det bra
-av Allan Edwall
-som den framförs på skivan "Den lilla bäcken"

Ungdomens dagar var ävlan och strid
Sen kommer ålderns och mognadens tid
Gamlingar sitter och minns hur det va
"Visst var det bättre, men int var det bra"

"Förr var en livlig, men dum som ett spån
Det har en gudskelov vuxit ifrån
Nu är en allvarsam som en ska va
Och visst är det bättre, men int är det bra"

Somt ska väl ändras och somt ska bestå
Det som är obekvämt ändrar en på
Det som en saknar det ska ju en ha
Och visst är det bättre, men int är det bra

En lever som ungkarl, och det går väl an
Men man vill ha kvinna, och kvinna en man
Ensamt är skapligt men två ska en va
Och visst är det bättre, men int är det bra

Så lever en parvis och lycklig en tid
Sen tar den gruvliga lessnaden vid
Då söker en frihet, för fri ska en va
Och visst är det bättre, men int är det bra

Och när en har levat, ja då ska en dö
Senor och knotor blir blommor och hö
Allt som har blivit ska bli vad det va
Och visst är det bättre, men int är det bra.

Kommentarer:
  • I Allan Edwalls originalversion sjungs hela sången på betydligt mer dialekt än min transskription visar. Den största skillnaden är att det i originaltexten sjungs "bätter" istället för "bättre".
  • Vokalgruppen Viba Femba har också gjort en version av låten, med ett fint körarrangemang.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com