Visor och sånger på Lajv-Norr

Sjömansvisa från Nattavaara

Skriven av: JP Nyströms
Insänd av: Einar Axelsson < EAx8@hotmail.com >

Herre bevara dötrrarna dina, från att giva en sjöman sin hand //:För sjömannens hustru och fiskarens hund, står alltid hulkande vid havets strand:// Herre bevara människobarn, från en sjöman som kommer i land //:Krogarnas flaskor och flickornas hjärtan, krossas i sjömannens väldiga hand:// Herre bevara oss alla från sjömän, så lyder mitt manande varnande rop //:Det händer så ofta att landkrabbans skalle, och sjömannens näve smäller ihop:// Herre bevara dötrrarna dina, från att giva en sjöman sin hand //:För sjömannens hustru och fiskarens hund, står alltid hulkande vid havets strand://

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com