Visor och sånger på Lajv-Norr

Jon och Lager

Skriven av: medeltida ballad
Insänd av: Einar Axelsson < EAx8@hotmail.com >

Jon och Lager de tjänte i konungens gård - I varen välborn De tjänade båda för dotteren god - Men du slipper´na sa´n Jon - Jag vånnar det kostar mig rödaste gull - Men du slipper´na sa´n Jon "Och eftersom ni haver henne båda lika kär" - I varen välborn "Så månde ni strida med tu bara svärd" - Hon ska bli min du sa´n Jon - Jag vånnar det kostar mig rödaste gull - Hon ska bli min du sa´n Jon Och första slaget de slogo försann - i varen välborn Slog Lager den Jona så blodet det rann - Men det dryper då sa´n Jon - jag vånnar det kostar mig rödaste gull - Men det dryper då sa´n Jon Och andra slaget då var Jona vred - I varen välborn Då slog han den Lager till golvena ned - Men nu ligg du där sa´n Jon - Jag vånnar det kostar mig rödaste gull - Men nu ligg du där sa´n Jon Och konungadoteren talte som så - I varen välborn "Jag frögdes därför att en Jon han fick rå" - Nu är du min du sa´n Jon -Jag vånnar det kostar mig rödaste gull - Nu är du min du sa´n Jon

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com