Visor och sånger på Lajv-Norr

Världens bästa öl

Skriven av: Jakob Burman. Melodi och urspr. skriven av J.R.R Tolkien under namnet "Den gröna draken"
Insänd av: Jakob Burman < lorents@telia.com >

Sök i söder sök i norr
Du kan dricka staden torr
Men inte finns det något öl
Som det vi dricker där tre vägars möts

Halsa i er ert älsklingsöl
Å drick tills du ser tvenne
Men den enda bryggd
För dom med dygd
Kommer från stopen Trenne

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com