Visor och sånger på Lajv-Norr

Luffarliv

Skriven av: Tjalve (Per Ekare)
Insänd av: Henrik Thurfjell < henrikthurfjell@hotmail.com >

Luffar Anders lever lyckligt han,
Ja han är en fri och munter man.
Skorna de har han nött ut och staven den är bruten,
men knoga på det gör han än, glad och oförtruten.

Mannen ger sig modigt ut i mången farlig skog,
Varför gör han detta tro? För mjödet på nästa krog !

Luffar Anders lever lyckligt han,
Ja han är en fri och munter man.
Skorna de har han nött ut och staven den är bruten,
men knoga på det gör han än, glad och oförtruten.

Obekymrad sitter han på bygdens sämsta värdshus,
kallar pigan till sitt bord, "Fyll bägaren med brus!"

Luffar Anders lever lyckligt han,
Ja han är en fri och munter man.
Skorna de har han nött ut och staven den är bruten,
men knoga på det gör han än, glad och oförtruten.

Hemska bestar hopar sig och sista timmen stunda,
" Jaså?" Säger Anders då och bjuder på en runda.

Luffar Anders lever lyckligt han ,
Ja han är en fri och munter man.
Skorna de har han nött ut och staven den är bruten,
men knoga på det gör han än, glad och oförtruten.

När Anders ingen mjöd mer får,
och på värdshuströskeln står.
Då tar han hatt och käppp och spår:
"Det är nog dags jag går".

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com