Visor och sånger på Lajv-Norr

Törnrosdalens frihets-sång

Skriven av: Traditionell fransk folkvisa
Insänd av: Christine Weissmann < ismaril@yahoo.se >

Sjung du min dal,
med brinnande röst,
tyst dina heta sånger.
Sjung markens gräs
och susa vart träd
sakta om dagen som kommer.

Sjung källa och flod
sjung stenar och gräs,
ge oss till tröst era sånger.
Och sjung du min dal
och brinn i din tro
på frihetens dag som kommer.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com