Visor och sånger på Lajv-Norr

Ebbe Skammelson

Skriven av: okänd
Insänd av: Pehr Amrén < nectraal@hotmail.com >

Ebbe han tjänar i konungens gård både för guld och ära, hemma går Peder, hans broder, bortlockar hans hjärtans kära. Förty träder Ebbe Skammelson så mången vill sig. De brygga och de baka, de laga till bröllop i lönndom, Ebbe han tjänar i konungens gård men ser allt uti drömmom. Ebbe han skänker den långa dag, både av mjöd och vin. Var en gång han på bruden såg rann honom tårar på kind. "All den tro jag lovade Er, den gav jag åt Eder broder. I alla dagar jag leva må vill jag vara för Er som en moder." Det var Ebbe Skammelson, han sitt svärd utdrog, det var fröken Lussia lill, hon för hans fötter dog. Det var Ebbe Skammelson, tog sin Brunebrand(svärd, pehr), det var Peder hans broder som dödde för hans hand. Hans fader fick sitt banesår, hans moder miste sin hand, förty träder Ebbe Skammelson så mången vill stiga över land. Och det var Ebbe Skammelson han springer på sin häst. Så rider han åt skogen som skyler honom bäst.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com