Visor och sånger på Lajv-Norr

Herr Mannerlig

Skriven av:
Insänd av: Anna Mustonen < annamus@gmail.com >


Bittida en morgon innan solen upprann Innan fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till fager ungersvenn. Hon hade en falskerlig tunga.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva de gångarna tolfv som gå uti rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel uppå dem Ej heller uti munnen.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolfv som stå mellan Tillö och Ternö Stenarna de äro av rödaste gull och hjulen silfverbeslagna.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd som klinar utaf femton guldringar Och strida huru I strida vill. Stridsplatsen skolen I väl vinna.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva en skjorta så ny den bäste I lysten att slita. Inte är hon sömnad af nål eller tråd men virkat af silket det hvita.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Sådana gåfvor toge jag väl emot Om I vore en kristerlig qvinna. Men nu så är I det värsta bergatroll af näckens och djävulens stämma.

:Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven mend mig, för det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej:

Bergatrollet ut på dörren sprang Hon rister och jämrar sig svåra. Hade jag fått den fager ungersvenn Så hade jag mistat min plåga.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com