Visor och sånger på Lajv-Norr

Min pipa

Skriven av: ?
Insänd av: Ebeth Tobiasson < elisabeth@resare.com >

Min pipa den är tom men den ska fyllas
den ska fyllas med tobak och kardus
den ska fyllas i klavira
den ska fyllas till min ära
den ska fyllas med tobak och kardus

Mitt vinglas det är tomt men det ska fyllas
det ska fyllas med brännevin och vin
det ska fyllas i klavira
det ska fyllas till min ära
det ska fyllas med brännevin och vin

Min gravsten den är allaredan huggen
den är huggen i det renaste gull
den är huggen i klavira
den är huggen till min ära
den är huggen i det renaste gull

Min grav den är allaredan graven
den är graven i den sortaste mull
den är graven i klavira
den är graven till min ära
den är graven i den sortaste mull

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com