Visor och sånger på Lajv-Norr

Gryning är som skymning

Skriven av: ?
Insänd av: Ebeth Tobiasson < elisabeth@resare.com >

Gryning är som skymning, den skiljer natt från dag.
Gryning är som skymning, den skiljer natt från dag.
Kan du ana, det finns en gräns?
Jag ser, det vänder.
Kan du känna hur jorden vänds?
En dag i sänder.

Elden är som isen, den bränner mot min hud.
Elden är som isen, den bränner mot min hud.
Kan du ana, det finns en gräns?
Jag ser, det vänder.
Kan du känna hur jorden vänds?
En dag i sänder.

Sorgen är som glädjen, den trotsar mitt förstånd...etc

Döden är som stranden, den skiljer land från hav... etc

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com