Visor och sånger på Lajv-Norr

Lillemor

Skriven av: Trad. (text omarb. av J. Lundgren)
Insänd av: Jennie Lundgren < jennie_lundgren@spray.se >

Lillemor

Jag sjunger om en tos, hon hette Lillemor
sjung faoli-å Lillemor
hon spelade med spelemän på lo n
sjung faoli-å litto lej

Och midsommarnatten den var ej lång
sjung faoli-å den var ej lång
hundra par fötter fick hon i gång!
sjung…

Och stämder vart hon för häradsrätt
sjung faoli-å häradsrätt
för att hon spela’ på ett djävulskt sätt
sjung...

Och när som jag kom i tingssalen in
sjung faoli-å tingssalen in
femtio knektar togo mig i ring
sjung…

Och domar’n slog upp sin domarebok
sjung faoli-å domarebok
”hur många polskor har du nu gjort?”
sjung...

”Och inte jag före kan säga nu,
sjung faoli-å säga nu
om det var femtio eller femtiosju”
sjung...

Och fram kom till mig ett ryggbasteträ
sjung faoli-å ryggbasteträ
han klådde mig på rygga så det sve’
sjung…

Och fram kom till mig ett klockarefä
sjung faoli-å klockarefä
han vill jag skulle falla på knä
sjung...

Men inte jag förr faller på knä,
sjung faoli-å faller på knä
förr får fäll klockarfan falla med
sjung...

Och fram kom till mig en otäck en präst,
sjung faoli-å otäck en präst
han vill jag skulle läsa en vers
sjung...

Men aller jag förr läste nå’n vers
sjung faoli-å läste nå’n vers
det skull’ fäll bätter passa för en präst
sjung...

Och nu har jag stått min kyrkoplikt,
sjung faoli-å kyrkoplikt
nu spelar jag en polska lika kvickt
sjung faoli-å littolej!

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com