Visor och sånger på Lajv-Norr

Det regnar ner i dalen

Skriven av: ???
Insänd av: Vicktor Öhlund < rzr3000@gmail.com >

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På den ängen fanns ett träd ett fint träd ett sällsynt träd
Ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På det trädet fanns en gren en fin gren en sällsynt gren
En gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På den grenen fanns en kvist en fin kvist en sällsynt kvist
En kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På den kvisten fanns ett bo ett fint bo ett sällsynt bo
Ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

I det boet fanns ett ägg ett fint ägg ett sällsynt ägg
Ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

Från det ägget kom en fågel en fin fågel en sällsynt fågel
En fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

Från den fågeln kom ett dun ett fint dun ett sällsynt dun
Ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

Från det dunet kom en kudde en fin kudde en sällsynt kudde
En kudde från ett dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På den kudden låg en kvinna en fin kvinna en sällsynt kvinna
En kvinna på en kudde, en kudde från ett dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

På den kvinnan låg en man en fin man en sällsynt man
En man på en kvinna, en kvinna på en kudde, en kudde från ett dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

Från den mannen kom ett säd ett fint säd ett sällsynt säd
Ett säd från en man, en man på en kvinna, en kvinna på en kudde, en kudde från ett dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist en kvist, på en gren en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

(Efteråt så lägger man bara till början igen så att nästa vers blir:)

Från det sädet kom ett träd ett fint träd ett sällsynt säd
Ett träd från ett säd, ett säd från en man, en man på en kvinna, en kvinna på en kudde, en kudde från ett dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist en kvist, på en gren en gren på ett träd, ett träd på en äng och det regnar ner i dalen då

Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Hoppas ni förstår principen nu. Jag har skrivit det här därför att några har frågat efter "hela" låten. Det är valfritt att välja hur många gånger man ska sjunga om den, men man slutar vanligast före första parantesen

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com