Visor och sånger på Lajv-Norr

Bakvända visan

Skriven av:
Insänd av: Björn Ylinenpää < yllle.ej.bubbe@home.se >

Jag red över solen där skogen gick ner
där häng två präster, där sjöng två lik
där satt två brokota hästar.


Omkväde: Jag låg och jag satt
Jag drömde den natt
att visan var bakvänd satt


Laxen han kliver i eketopp,
och ristar ner stora lövgrenar,
och ekorren springer på havets bott,
och vält upp stora grå stenar.


Omkväde

Det var två skator, som bygga ett bo,
de bygga bo på vår loge,
det var två hönor, som spänna en hök,
de flögo med honom åt skogen.


Omkväde

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com