Visor och sånger på Lajv-Norr

Alla gossar äro klara som en dag

Skriven av: Traditionell - vad jag vet
Insänd av: Erika M Westberg < alin_dan_rikaul@hotmail.com >

Alla gossar äro klara som en dag,
huru skall man det besinna!
När de bliva gifta blir de skräp ändå,
sällan vill de vara hemma!
För de slita sko, dit som hålles kro ! (g)
Uti sus och dus, taga de sig rus!
Supa brännevin, tills de ser ut som svin!
Ja ack vad uselt är,
att ha en sådan kär...
bättre är att ensam vara!

Ja nu är det svårt för gossarna att gå
ty deras sällskap äro dyra.
Nu förstår de inte supa för en plåt
säkert skall de vara fyra.
Den som inte super är i stort förakt
brännevin förtager både vett och makt.
Mången säger så,
bara jag kan få
lika gott vad det ska kosta.

Här förtjänas pengar både när och fjär
här förtjänas stora löner.
När som gossarna de skola gifta sig
så har de knappast till begåvning.
Orsak därtill är deras egen skull
de har illa handlat ofta varit full
Är det inte sant
uti spel och dans
mången krona blir förlorad.

Jag kan aldrig vad de flickor se
som så gärna vill sig gifta.
Här är en och annan, som exempel ger
som båd mod och fägring mista.
Kläderna de bliva smutsiga och få
kinderna de bliva både blek och blå
Tröjan den blir trång och mannen den blir vrång
Ja ack vad uselt är
att ha en sådan kär
bättre är att ogift vara!

Tack till Jana för verserna 2, 3 och 4.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com