Visor och sånger på Lajv-Norr

Flecka lella

Skriven av: Traditionell - från Bohuslän, möjligen
Insänd av: Erika M Westberg < alin_dan_rikaul@hotmail.com >

(Bör sjungas med dialekt, om möjligt...)

Å hör du flecka lella vad jag säger dej,
om du ärnar dej te gefta!
Då ska du si etter vem du ger din hand,
innan du ditt hjärta delar!

://: Kommer du te ont så kommer du te ti !
Kommer du te brö så blir du löckeli!
Mången säger så, bar je man kan få,
frågar je ej mera etter... ://:

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com