Visor och sånger på Lajv-Norr

En bofferbonde

Skriven av: Daniel Almkvist
Insänd av: Daniel Almkvist < almqvist_daniel@hotmail.com >

En bofferbonde han bor i staden
han boffrar svartfolk mest hela
dagen. Han boffrar stora, han
boffrar små och trollen boffrar
han alltid på.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com